Odbojnice na parkingach. Ich rola i znaczenie



Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych zagadnień przy organizacji ruchu, zarówno tego, który odbywa się na drogach publicznych, jak i na terenach wewnętrznych. Wynika to w głównej mierze z chęci ograniczenia ilości zdarzających się wypadków i kolizji oraz związanych z nimi kosztów. Chodzi tu nie tylko o koszty ewentualnego leczenia osób, które odniosą obrażenia czy wypłacenia im odszkodowania, ale także o konieczność pokrywania strat materialnych, zwłaszcza tych, które są związane z drogimi naprawami infrastruktury. Szczególne zagrożenie istnieje tam, gdzie dochodzi do skrzyżowania ruchu pieszego z przemieszczającymi się pojazdami oraz w miejscach, gdzie znajduje się kosztowne wyposażenie. Jednym z najlepszych sposobów na ograniczenie skutków kolizji jest wykorzystanie specjalnych rozwiązań pomagających w ochronie poszczególnych stref, a zwłaszcza odbojnic parkingowych. Przyjrzyjmy się bliżej roli takich zabezpieczeń i sprawdźmy, jakie jest ich znaczenie.

 

Dlaczego stosowanie odbojnic parkingowych jest tak ważne?

Prowadzone od dawna badania i statystyki pokazują, że we wszystkich miejscach, gdzie dochodzi do przemieszczania dużej masy, wzrasta zagrożenie wypadkiem. Prawidłowość tą obserwuje się zarówno w systemach transportowych wykorzystywanych w przedsiębiorstwach, jak i w zwykłym ruchu ulicznym. W obu przypadkach próbowano różnych metod ograniczania skutków możliwych kolizji. Konstruktorzy urządzeń transportowych i pojazdów opracowali wiele sposobów zmniejszających skutki zderzeń oraz rozmaitych systemów ostrzegawczych, jednak choć nieco ograniczyło to najgroźniejsze zdarzenia związane z poważnymi zranieniami czy dużymi uszkodzeniami używanego sprzętu to nie pozwoliło na ich całkowite wyeliminowanie.

 

O wiele lepsze skutki przyniosło w obu przypadkach stosowanie fizycznych barier chroniących wybrane elementy infrastruktury, porządkujących ruch i uniemożliwiających wjeżdżanie pojazdów do wybranych stref. Różne typy odbojnic pozwalają na poprawę widoczności miejsc, które mogą zostać uszkodzone oraz obszarów wyłączonych z ruchu. Oznaczone według obowiązujących przepisów ukośnymi pasami w kolorze żółto-czarnym lub żółtym są łatwe do zauważenia oraz pomagają w prawidłowej ocenie odległości, co nie zawsze jest łatwe w przypadku np. ścian pomalowanych na jednolity kolor czy niewyróżniających się elementów infrastruktury, m.in. rur czy kanałów wentylacyjnych.

 

Ważną cechą odbojnic parkingowych stosowanych zarówno w budynkach, jak i na placach postojowych zlokalizowanych na zewnątrz jest ich zdolność do pochłaniania energii. Prawidłowo zamontowane odbojnice w razie kolizji ulegają częściowemu odkształceniu, a tym samym zmniejszają ryzyko, że pojazd uderzy w chroniony element lub wjedzie na część przeznaczoną do ruchu pieszych.

 

Odbojnice parkingowe to jednak nie tylko zabezpieczenie narażonej na uszkodzenia infrastruktury, ale również pomoc w sprawniejszym korzystaniu z niektórych miejsc. Odbojnice mogą pomagać w odpowiednim ustawieniu auta, zwłaszcza w obszarach o ograniczonej widoczności. W zależności od swej konstrukcji mogą wspomagać nakierowywanie kół na właściwy tor jazdy lub zatrzymywać auto w wymaganym położeniu, np. w pobliżu ramp rozładowczych czy stanowisk przeznaczonych do obsługi pojazdu.

 

Co można chronić za pomocą odbojnic parkingowych?

Podstawowe funkcje odbojnic parkingowych to naprowadzanie i blokowanie kół, a zarazem  ograniczanie możliwości poruszania się pojazdów np. w ramach wyznaczonych miejsc parkingowych, jak również zabezpieczenie elementów budynku lub infrastruktury przed uderzeniem. Istotne jest także oddzielanie miejsc, w których poruszają się piesi, jak również kontrola maksymalnej wysokości i szerokości auta.

 

Funkcję ograniczników pełnią przede wszystkim niskie odbojnice montowane tuż przy podłożu. Niezależnie od miejsca, w którym są one zamontowane, blokują one koła samochodu i ograniczają dalszą jazdę. Ten rodzaj ochrony sprawdza się w rejonach, gdzie pojazdy poruszają się z bardzo małą prędkością, np. przy dojeżdżaniu do miejsca postojowego.

 

Osłona elementów budynku i znajdującej się w pobliżu infrastruktury to odbojnice ochronne o większej wysokości. Są one zwykle wykonywane w taki sposób, by główny poziomy element zabezpieczający był umieszczony na wysokości zderzaków poruszających się pojazdów. Możliwe są tu różne rozwiązania, w zależności od kształtu i specyfiki chronionej infrastruktury. Bardzo popularne są odbojnice narożne, osłaniające rogi ścian i wjazdy do bram. Często stosuje się też odbojnice proste, które mogą zarówno ukierunkowywać ruch, blokując przejazd przez wydzielone strefy, jak i zabezpieczać przed najechaniem ściany czy umieszczone przy ciągach komunikacyjnych urządzenia. Do ochrony filarów w garażach podziemnych i słupów lub latarni na parkingach zewnętrznych wykorzystuje się również często odbojnice o zamkniętym obwodzie, które zabezpieczają element ze wszystkich stron.

Popularne są także odbojnice słupowe. Nadają się one do osłaniania wszystkich urządzeń i konstrukcji, a ich zaletą jest to, że mogą być zamontowane również na bardzo niewielkiej przestrzeni.

Nieco inną konstrukcję mają odbojnice przeznaczone do ochrony ciągów pieszych. W tym przypadku stosowany jest zarówno element poziomy umieszczony na wysokości, na jakiej w większości pojazdów montuje się zderzaki, jak i drugi umieszczony wyżej. Poprawia on widoczność odbojnicy, a jednocześnie gwarantuje, że osoba poruszająca się pieszo nie potknie się i nie wypadnie zza bariery wprost do strefy, w której odbywa się ruch pojazdów.

Ważnym wyposażeniem parkingów znajdujących się w garażach, ale stosowanym także na zewnątrz są odbojnice ograniczające wysokość pojazdów. Są one produkowane w wersjach bramowych, ograniczających wjazd na terenie otwartym, jak i w postaci belek mocowanych do sufitu, które sprawdzają się wewnątrz obiektów.

Belki odbojnikowe są najlepszą metodą ochrony niskich wjazdów oraz podwieszonej pod sufitem garażu infrastruktury – systemów wentylacyjnych, oświetlenia i obniżonych elementów konstrukcyjnych.

 

Wielką zaletą korzystania z odbojnic parkingowych jest ich nieskomplikowany montaż, duża wytrzymałość na warunki zewnętrzne oraz niewielki koszt. Nawet rozbudowany system odbojnic parkingowych będzie się wiązał z o wiele mniejszymi wydatkami niż te, które byłyby konieczne do naprawy elementów budynku, bramy czy zainstalowanych urządzeń. Co istotne, uszkodzone odbojnice mogą być szybko wymienione, a prace z tym związane nie wymagają zamykania większego obszaru, co często jest nieuniknione podczas remontów filarów, ścian, rurociągów czy innych instalacji.


Wróć do bloga