Odbojnice regałowe jako rozwiązanie dla magazynówBranża logistyczna to jedna z dziedzin, w których zapewnienie bezpieczeństwa transportu ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony pracowników przed możliwymi wypadkami, ale także dla zagwarantowania właściwego obchodzenia się z ładunkiem i nienarażania go na zniszczenie.

Istnieje wiele przepisów, zasad postępowania oraz elementów wyposażenia, które mają służyć z jednej strony zabezpieczaniu osób pracujących przy przemieszczaniu ładunków, z drugiej obniżaniu kosztów ewentualnych uszkodzeń towarów i używanego sprzętu. Jednym z rozwiązań stosowanych w logistyce są odbojnice regałowe. Przekonajmy się, dlaczego mają tak duże znaczenie, a ich stosowanie może mieć bezpośredni wpływ na wydatki związane z funkcjonowaniem firmy.

 

Dlaczego ochrona regałów magazynowych przed uszkodzeniami jest tak ważna?

Podstawowym wyposażeniem magazynów są specjalne regały, które pozwalają na piętrowe składowanie towarów, ograniczając tym samym ilość potrzebnej powierzchni użytkowej. Ze względu na to, że na regałach są nierzadko ustawiane palety z produktami o znacznym ciężarze, cała konstrukcja musi być bardzo wytrzymała i stabilna. Ewentualne skutki przewrócenia się regału mogą być bardzo poważne i prowadzić do zniszczenia przechowywanych przedmiotów oraz stanowić realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób obsługujących magazyn.

 

Tak duże znaczenie stanu technicznego regałów sprawia, że muszą spełniać stosowne normy określające ich wytrzymałość, a także regularnie przechodzić przeglądy, w ramach których kontrolowane są ich wszystkie elementy pod kątem odkształceń czy pęknięć konstrukcji. Wszelkie zauważone nieprawidłowości są odnotowywane, a w zależności od ich zakresu regał może być wyłączony z użytkowania aż do czasu wykonania odpowiednich napraw. Jeżeli inspektor uzna, że stabilność regału jest poważnie zagrożona, ma również obowiązek zalecić jego natychmiastowe odciążenie i usunięcie wszystkich umieszczonych na nim ładunków.

 

Naprawy regałów i prace związane z ich opróżnianiem są zwykle długotrwałe i prowadzą do wyłączenia nieraz znacznej części powierzchni magazynowej z użytkowania. Ponieważ naprawy nie mogą być realizowane przez przypadkowych wykonawców, konieczne jest znalezienie firmy, która posiada odpowiednie certyfikaty producenta regału i daje gwarancję rzetelnego działania. Taki sposób postępowania, choć niezbędny z punktu widzenia bezpieczeństwa jest jednak kosztowny i naraża firmę na straty. Lepszą metodą będzie więc działanie zapobiegające powstawaniu uszkodzeń.

 

Jak działają odbojnice regałowe?

Większość zniszczeń regałów magazynowych to odkształcenia ich konstrukcji wywołane uderzeniami przez urządzenia transportu bliskiego, przede wszystkim popularne wózki widłowe czy prowadzone ręcznie tzw. paleciaki. Ponieważ wózek, nawet jeśli nie przewozi ładunku, ma dużą masę własną, uderzenie w stalową konstrukcję regału prowadzi zwykle do powstania odkształceń, a nawet pęknięć. Normy dotyczące regałów i ich napraw zabraniają spawania czy prostowania zbytnio wygiętych elementów. Większość poważniejszych kolizji powinna więc skutkować wymianą słupa, belek czy stężeń albo ich części.

 

Ryzyko zderzeń można jednak w znacznym stopniu wyeliminować, montując w magazynie odpowiednie bariery czy osłony. Najprostszym sposobem na ochronę słupów jest montaż odbojnic regałowych. Są one umieszczane w pewnej odległości od konstrukcji regału. Ponieważ robi się je z dość grubej, specjalnie wyprofilowanej blachy, w razie zderzenia mogą one odebrać znaczną część energii kinetycznej i deformując się osłonić słup.

Co ważne odbojnice mają większą powierzchnię niż same słupy, a pomalowane w żółto-czarne pasy stosowane do oznaczania wszelkich niebezpiecznych krawędzi są znacznie lepiej widoczne dla operatorów wózków. Koszt odbojnic jest w porównaniu z kosztami wymiany słupa niewielki, a sam montaż lub wymiana nieskomplikowana.

Do ograniczenia możliwych zniszczeń przydatne mogą być również inne elementy ochronne. Poza odbojnicami regałowymi, które osłaniają słup i miejsce jego połączenia ze stopkami, w magazynie przydadzą się również odbojnice paletowe, za których sprawą umieszczana w dolnej, naziemnej części regału paleta nie uderzy w słup ani w belki regału.


Wróć do bloga