Kami Stal Partner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wprowadzenia produkcji nowego produktu (odbojnice przemysłowe), w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla” mająca na celu wzrost przychodów przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek lokalny innowacyjnego produktu – odbojnic przemysłowych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020